Brannsikkerhet

Brannsikkerhet er et fagfelt hvor Agder Consult har tiltaksklasse 3 for prosjektering og uavhengig kontroll. Vi har mange både små og store oppdrag innenfor dette fagfeltet. Vi har fokus på å være løsningsorienterte, og på bildet fra barnehagen sees et eksempel på dette. Her er det benyttet en sklie som rømningsvei fra andre etasje, og vinduet bak sklien er et brannklassifisert vindu slik at man ikke får varme eller flammer ut dette vinduet ved en evt. brann i første etasje.
Vi lager også rømningsplaner etter Norsk Standard, se eksempel på bildet.
Vi lager også branndokumentasjon og branntegninger av eksisterende bygg etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. er også branndokumentasjon og branntegninger av eksisterende bygg etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.