Prosjektadministrajson

Agder Consult har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for overordnet ansvar for prosjektering.
Prosjektadministrasjon definerer vi som prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggherreombud og byggeleder. Agder Consult kan påta seg oppdrag innenfor alle feltene som er nevnt foran. Våre to siste prosjekter er Aust-Agder Kulturhistoriske senter og Nye Stuenes skole. Bildene er fra disse to prosjektene.